Illustraties

OP ENKELE PUBLICATIES KUNT U KLIKKEN OM ZE TE BEKIJKEN

1892
STEENHUIZEN, L.C. Aaltje Verduin. Illustratiën L. Raemaekers. Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 4, [457]-470.

1893
SEIPGENS, Emile. De drie biechtvaders van Mevrouw von Schwarzenburg  [Zes] Illustratiën L. Raemaekers. Elsevier’s Geϊllustreerd Maandschrift 5, [147]-163.

EVO. Miss Mowcher‘. ‘Illustratiën L. Raemaekers’. Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 5, 593-603.

1898
HULZEN, G. van. ‘Het feestend Amsterdam’. Met illustratiën van Louis Raemaekers. Woord en Beeld 3, [318]-336.

1899
MACLAINE PONT, M.W. ‘De Heldringgestichten te Zetten, met illustratiën naar teekeningen van C. [sic] Raemaekers. Woord en Beeld 4, [107]-115.

NIJHUIS, Jeannette. ‘Lijden’. [Illustratie] naar eene tekening van L. Raemaekers. Woord en Beeld 4, [395]-396.

1900
GILTAY, E. Plantenleven: proeven en beschouwingen over eenige der voornaamste levens-verschijnselen van de plant. Eerste deel: De ontwikkeling van gewassen tot aan de voortplanting. Illustr. naar de natuur geteekend door L. Raemaekers. Groningen (J.B. Wolters).

RAEMAEKERS, Louis. ‘Schetsboek van Pietje’. [Ongepubliceerde verzameling kleurtekeningen. [Wageningen].

1901
N., V. ‘Op Hoop van Zegen’. Met illustratiën naar teekeningen van Louis Raemaekers. Woord en Beeld 6, 207-212.

NAEFF, Top. ‘Aan Flarden. Tooneelspel in 4 bedrijven.’ Met illustratiën naar teekeningen van Louis Raemaekers. Woord en Beeld 6, 235-250 en 271-284.

1902
BOREL, Henri. Leliane: een modern sprookje. [Band van Louis Raemaekers]. Amsterdam (Van Kampen & Zn.).

BOREL, Henri. Levens-honger: eene studie. [Band van Louis Raemaekers]. Amsterdam (L.J. Veen).

GILTAY, E. Plantenleven: proeven en beschouwingen over eenige der voornaamste levens-verschijnselen van de plant. Tweede deel: De voortplanting. Illustr. naar de natuur geteekend door L. Raemaekers. Groningen (J.B. Wolters).

HULZEN, G. van. Cinematograaf: tril-beelden. Bandteekening en vignetten van Louis Raemaekers. Amsterdam (L.J. Veen).

JAEGER, F.A.W. Reinout. Zes afbeeldingen van Louis Raemaekers. Groningen (J.B. Wolters).

1903
TERNOOY APÈL, Mari J. Dood-Zonde. Met Teekening van Louis Raemaekers. Amsterdam (Moransard).

Uiltje van “De Telegraaf” (pseud. van Gerzon Blok & David Orobio de Castro). Voor & achter het voetlicht. No. 1-6. Omslag Louis Raemaekers. Amsterdam (N.J. Boon) 1903-1904.

1904
BOREL, Henri. Leliënstad. [Band van Louis Raemaekers]. Amsterdam (P.N. van Kampen & Zoon).

BOREL, Henri. De stille stad. [Band van Louis Raemaekers]. Amsterdam (L.J. Veen).

CHRISTMAS, Walter. Wonderlijke avonturen van twee Deensche jongens. Naar het Deensch [bewerkt door] D. Logeman-van der Willigen. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. Baarn (Hollandia Drukkerij).

CHRISTMAS, Walter. Stuurman Most. Naar het Deensch [bewerkt door] D. Logeman-van der Willigen. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. Baarn (Hollandia Drukkerij).

MACK, Louise. Lennie’s schoolleven: een vertelling uit het leven van een Australisch Meisje. Uit het Engelsch door F. Beelaerts van Blokland. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. (Hollandia Drukkerij).

1905
CHRISTMAS, Walter. Koning Most. Naar het Deensch [bewerkt] door D. Logeman-van der Willigen. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. Baarn (Hollandia Drukkerij).

LION CACHET, Jan. Van drie jongens in Zuid-Afrika. Geïllustreerd met 22 plaatjes door Louis Raemaekers. Groningen (J.B. Wolters). [Volgens het titelblad Van een paar Afrikaansche jongens.]

JACOBS, W.W. Humoristische vertellingen. Naar het Engelsch door I. Brevee. Met oorspronkelijke penteekeningen van Louis Raemaekers. (Uit de reeks Blijde Kunst. Van verre en van nabij.) Baarn (Hollandia Drukkerij).

MACK, Louise. Boezemvriendinnen: een vertelling uit het leven van een Australisch meisje. Uit het Engelsch door F. Beelaerts van Blokland. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. Baarn (Hollandia Drukkerij).

RAEMAEKERS, Louis. Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie. I: Hoe zij uit school bleven. II: Hoe hun het rooken bekwam. Band 1. Verteld en geteekend door Louis Raemaekers. Baarn (Hollandia Drukkerij).

RAEMAEKERS, Louis. ‘Les trois ours.’ [Ongepubliceerd prentenboekje][Wageningen].

REYNEKE VAN STUWE, Jeanne. Huize ter Aar. Band van Louis Raemaekers. (Zijden & Keerzijden, 1). Amsterdam (L.J. Veen).

1906
HULZEN, G. van. Cinematograaf: tril-beelden. Bandteekening en vignetten van Louis Raemaekers. Deel 2. Bussum (C.J.A. van Dishoeck).

HULZEN, G. van. Een vrouwenbiecht: tril-beelden. Bandteekening Louis Raemaekers. Rotterdam (Meindert Boogaerdt Jr.) [1906/07].

ANONIEM. De kostschool van Mevrouw Arnaud. Vrij vertaald naar het Fransch door Cath. S.M. Kuenen. Titelplaat en illustraties door Louis Raemaekers. Bussum (C.A.J. van Dishoeck)

1907
BOISSEVAIN, Charles. Het volk van De Ruyter. Toespraak, gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 23 maart 1907, bij gelegenheid der plechtige viering van de 300ste verjaring van den geboortedag van Michiel Adriaensz. de Ruyter. Portret van De Ruyter door Louis Raemaekers. [Amsterdam] (Mij. tot Expl. van de N.A.C.).

HUISMAN, J. Het eerste leesonderwijs. Handleiding met oefeningen en zeven leesboekjes. Met penteekeningen van Louis Raemaekers. Den Haag (Gebr. van Cleef).

HULZEN, G. van. Zwervers. Bandteekening Louis Raemaekers. Amsterdam (Maas en Van Suchtelen).

OSSELEN-van DELDEN, B.E. van. Het A.B.C. Met illustraties van Louis Raemaekers. Amsterdam (L.J. Veen).

PISUISSE, J. Louis & Max BLOKZIJL (Naphtalie de Rosa & Joseph Pardo). Avonturen als straatmuzikant. Versierd met 23 teekeningen van Louis Raemaekers en eenige schaduwbeelden van Jan Feith. Amsterdam (H.J.W. Becht).

PISUISSE, J. Louis. De schipbreuk van de “Berlin” 21 Februari 1907. Volledig verhaal van de scheepsramp aan den Hoek van Holland. Illustraties van Louis Raemaekers. Amsterdam (Van Holkema & Warendorf) 1907.

SCHENKMAN, Jan. Pierrot. Teekeningen van Louis Raemaekers. (Verjongde oudjes, 1). Amsterdam (J. Vlieger).

STEUNENBERG, D.J. De smokkelaars van Oldenenk. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. Amersfoort (Valkhoff & Co.).

1908
FEITH, Jan. Zwerftochten. Illustraties van Louis Raemaekers, schaduwbeelden van Jan Feith. Amsterdam (Scheltens & Giltay).

Het gulden boek voor de tuberculeuse kinderen. Tekeningen van Louis Raemaekers et al. Rotterdam (W.L. & J. Brusse).

HERMANNA (pseud. van Alberdina Hermanna Schlüter). Lot Mertens. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. (Ons genoegen. Serie B: Meisjesboeken, 6.) Alkmaar (P. Kluitman).

JEHU, Felicie. Het onderwijzeresje. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. Alkmaar (P. Kluitman).

STEUNENBERG, D.J. De vondeling van Terheurne. Met 7 platen van Louis Raemaekers. Amsterdam (P.N. van Kampen).

1909
BENJERT, P.B. & J.J.B. ELZINGA, Fransch voor de Lagere School, 2e Deeltje. Illustr. Louis Raemaekers. Purmerend (Muusses).

KRAMER, Jan Gerrit. De landverhuizers naar Nieuw-Amsterdam. Vijf illustraties van Louis Raemaekers. Amsterdam (P.N. van Kampen).

KUIPER, A.C. Anneke. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. 3e Ed. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

KUIPER, A.C. Een lastige dochter. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. 2e Ed. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

MIE, Hanje van [pseud. van Attie Nieboer]. ’n Deil rêmans. ‘D’n jong van Raèmaekers het ‘r de puppekes bij geteikend’. Baarn (J.F. van de Ven).

1910
ABKOUDE, Chr. van. Tim en Tom. Met platen van Louis Raemaekers. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

BEEN, Joh. H. De jongens de baas (en de meisjes niet te vergeten). Geïllustreerd door Louis Raemaekers. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

BLINK, T. van den. Op zonnige wegen. Een viertal leesboeken voor het zevende leerjaar der lagere school en inrichtingen van voortgezet onderwijs. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. Groningen (J.B. Wolters).

CLÉMENT, Bertha. Schijn en wezen. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

KRAFT, Emma, De zoon van den luchtschipper. Naar het Noorsch van Emma Kraft, door L. de Jager Meezenbroek-van Beverwijk. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. Amsterdam (P.N. van Kampen).

KUIPER, A.C. Alleen in een kleine stad. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. 2e Ed. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

KUIPER, A.C. Een heldin. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. 2e Ed. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

ROELVINK, M. Lessen in de gezondheidsleer. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. ’s-Gravenhage (Nederlandsche Centrale Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose).

RAEMAEKERS, Louis. Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie. III: Wat zij bij tante uithaalden. IV: Hoe zij roovertje speelden. Band 2. Verteld en geteekend door Louis Raemaekers. Baarn (Hollandia Drukkerij).

SAVORNIN LOHMAN, Anna de. Om de eere Gods. Band van Louis Raemaekers. Amsterdam (L.J. Veen).

WEHL, Nannie van. Do en Lo Verster. Illustraties van Louis Raemaekers. (Juliana-bibliotheek). Meppel (Ten Brink).

WOUDE, Joanna van (pseud. van S.M.C. van Wermeskerken-Junius). Hollandsch binnenhuisje. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. 10e Ed. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

1911
ABKOUDE, Christiaan van. De fietsclub Alle vijf. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

BEEN, Joh.H. Kakkerlak bij de padvinders. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

KUIPER, A.C. Elsje. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. 4e Ed. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

KUIPER, A.C. Een Hollandsch meisje op een Engelsche kostschool. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. 4e Ed. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

MEULEN, D. van der. Janneman. Met 94 illustraties van Louis Raemaekers. (Lees- en prentenboeken voor kinderen van 7 jaar en ouder.) Deventer (Æ.E. Kluwer).

RAEMAEKERS, Louis. Kleurplaten van Louis Raemaekers. Amsterdam (Gebr. Koster).

SAVORNIN LOHMAN, Anna de. In Christelijke kringen. Band van Louis Raemaekers. Amsterdam (L.J. Veen).

SINCLAIR, F. de (pseud. van August Herman van der Feen). De wandelende driekleur: een humoristisch jongensboek. Illustr. Louis Raemaekers. Amsterdam (Van Holkema & Warendorf).

WOUDE, Johanna van (pseud. van S.M.C. van Wermeskerken-Junius). Tom en ik. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

1912
Gids v. Wageningen. Voorplaat Louis Raemaekers. Wageningen.

HERMANNA (pseud. van Alberdina Hermanna Schlüter). De jongste thuis. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

JAGER MEEZENBROEK-VAN BEVERWIJK, Louise P.J. de. De jonge Van Doorns. Met 4 teekeningen en bandteekening van Louis Raemaekers. Amsterdam (P.N. van Kampen & Zoon).

MEERBEKE, Henry van (pseud. van Martinus Wilhelmus van der Aa). Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer. Hollandsche Verkiezings-Roman. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. 3e druk. Amsterdam (C.L. van Langenhuysen) (ed. princ. 1869).

SAVORNIN LOHMAN, Anna de. Zedelijkheidsapostelen. Band van Louis Raemaekers. Amsterdam (L.J. Veen).

1913
BEEN, Joh. H. Winteravond-vertellingen. Illustr. O. Geerling & Louis Raemaekers (band). (Ons genoegen. Serie A: Jongensboeken, 12.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Deze bandillustratie is in de jaren daarna op meerdere boeken van deze serie gebruikt.]

BODDAERT, Marie. De schipper van de Jacomina. Band en illustraties van Louis Raemaekers. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

BRUSSE, M.J. Brief van Boefje’s Petevaer aan de Hollandsche Jongens. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. [Den Haag] (Centrale commissie voor “Plan 1913”).

COSINUS (pseud. van Johan Adriaan Heuff). Kippeveer of het geschaakte meisje. Nieuwe door Louis Raemaekers geïllustreerde uitgaaf, 2 Deelen. Amsterdam (Meulenhoff & Co.).

JEHU, Felicie. Wat Noortje beleefde. Met illustraties van Louis Raemaekers. 2e Ed. Utrecht (A.W. Bruna & Zoon).

QUERIDO, Is. Melvina en de legende van den vuurtoren. Band van Louis Raemaekers. Amsterdam (L.J. Veen).

SAVORNIN LOHMAN, Anna de. Ik zeg de waarheid. Band van Louis Raemaekers. Amsterdam (L.J. Veen).

UFKES, Jo. Een vroolijke Frans: oorspronkelijk meisjesboek. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. Amersfoort (Valkhoff & Co.).

1914
ABKOUDE, Chris van. Instituut Sparrenheide. Illustr. O. Geerling & Louis Raemaekers (band). (In de vacantie. Serie A: Jongensboeken, 13.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Deze bandillustratie is in de jaren daarna op meerdere boeken van deze serie gebruikt.]

BEEN, Joh.H. Van Paschen tot Pinksteren. Illustr. O. Geerling & Louis Raemaekers (band). (Ons Genoegen 13.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Joh. Been, Winteravondvertellingen, 1913.]

GAEHTGENS, Eva. De kleine Hamburgers op reis. Illustr. J. de Wilde & Louis Raemaekers (band). (In de vacantie. Serie A: Jongensboeken, 16.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Chris van Abkoude, Instituut Sparrenheide, 1914.]

HOOFT, Hendrik P. ‘t. De student Beets, met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers. (Uitgave ten bate van het Hildebrand-Gedenkteeken). Haarlem (De Erven F. Bohn).

HOOG, Aletta. Alléén in ’t nestje. Illustr. O. Geerling en Louis Raemaekers (band). (In de vacantie. Serie B voor meisjes, 13.) Alkmaar (Gebr. Kluitman).

JEHU, Felicie. Van zeven meisjes. Illustraties van M.H. Krabbé en bandill. van L.R. Utrecht (A.W. Bruna & Zoon).

KIEVIET, C. Joh. De zoon van Dik Trom. Illust. Jan Sluyters. Illustratie t.o. titelblad van Louis Raemaekers. Amersfoort (Valkhoff & Co).

SAVORNIN LOHMAN, Anna de. De Zijp Looyeng’s. Band van Louis Raemaekers. Amsterdam (L.J. Veen).

1915
AALST-GOBIUS, Tine van. Tweeërlei leven. Oorspronkelijk meisjesboek. Band en illustraties van Louis Raemaekers. Amersfoort (Valkhoff & Co.).

AMMERS KÜLLER, Jo van. De jonge leeuw van Vlaanderen. Een verhaal uit den oorlog van 1914. Illustraties van Louis Raemaekers. Haarlem (H.D. Tjeenk Willink & Zoon).

KUYK, N.W.C. Uit de vlegeljaren van Henkie Snip. Illustr. O. Geerling & Louis Raemaekers (band). (In de vacantie. Serie A: Jongensboeken, 14.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Chris van Abkoude, Instituut Sparrenheide, 1914.]

Onze plichten in den strijd tegen de tuberculose. Leporello met tien sluitzegels, geïllustreerd door Louis Raemaekers. [Haarlem] (Haarlemse Vereeniging ter Bestrijding der Tuberculose).

RAEMAEKERS, Louis. Von Hänschen, Paul und Peter die Streiche hör’ ein jeder, die sie verübt bei Tante und auch als Räuberbande. [Vertaling van Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie uit 1910]. Lausanne (Verlag Spes).

VISSCHER, G.J. & Frans van NOORDEN. Elke maand een ander dier [schoolboek]. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. Nijmegen (Robijns & Co.) [ca. 1915].

1916
HERMANNA (pseud. van Alberdina Hermanna Schlüter). De rattenvanger van Hamelen. Band en illustraties van Louis Raemaekers. Amsterdam (Jacob van Campen).

LINDEN-VAN EDEN, A.M. van der. Jan Bloemer. Illustr. O. Geerling & Louis Raemaekers. (In de vacantie. Serie A: Jongensboeken, 14.) Alkmaar (Gebr. Kluitman).

1918
BRINKGREVE, H. Op Zonneheuvel. Illustr. Jos. Rovers; bandillustratie Louis Raemaekers. (Ons Genoegen. Serie B: Meisjesboeken, 16.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Joh. Been, Winteravond-vertellingen, 1913.]

BROUWER, W. Frans Brander. Illustr. Jos Rovers & Louis Raemaekers (band). (Ons genoegen. Serie A: Jongensboeken, 11.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Joh. Been, Winteravond-vertellingen, 1913.]

BRUIJN, Cor. Langs den waterkant: een half jaar uit het leven van een Hollandschen jongen. Illustr. Frans van Noorden & Louis Raemaekers (band). (In de vacantie. Serie A: Jongensboeken, 17.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Chris van Abkoude, Instituut Sparrenheide, 1914.]

FEITH, Jan. Verwaarloosde jeugd. Een schets van het reddingswerk onder verwaarloosde stumperds. Omslagteekening: Albert Hahn. Front-teekening: Louis Raemaekers. z.p., z.j.

KIEVIET, C. Joh. Het Badreisje van Cor Slung. Bandillustratie van Louis Raemaekers. (In de vacantie. Serie B.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Aletta Hoog, Alléén in ’t nestje, 1914.]

RAPPARD, Henriëtte. Annie van Walen. Illustr. Otto Geerling; bandillustratie Louis Raemaekers. (In de vacantie. Serie B, 11.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Aletta Hoog, Alléén in ’t nestje, 1914.]

SONNEGA, H.W. Een Amsterdamsche jongen. Illustr. Cornelis Jetses & Louis Raemaekers (band). (Ons genoegen. Serie A, Jongensboeken, 13.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Joh. Been, Winteravond-vertellingen, 1913.]

VISSER, P. Heemskerck voor Gibraltar: historisch verhaal. Illustraties H.C. Louwerse. Bandill. gesigneerd L.R. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

1919
Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Soc.Dem.Arb.Partij in Nederland. Illustraties van Albert Hahn, L.J. Jordaan, Johan Braakensiek, Louis Raemaekers, et al. Amsterdam (Ontwikkeling).

NIEBOER, Attie. Boerentypen en humor uit de Betuwe. Illustraties van Louis Raemaekers & R.L.A. Schoemaker. Amsterdam (Jacob van Campen).

VRIES, W.P. de. Om en op den Uilenberg. Illustr. Annie Homan-van der Heide & Louis Raemaekers (band). (In de vacantie. Serie A: Jongensboeken, 11.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Chris van Abkoude, Instituut Sparrenheide, 1914.]

1920
BRINKGREVE-WICHERINK, Tine. Voor ’t eerst van huis. Bandillustratie van Louis Raemaekers. (In de vacantie. Serie B: meisjesboeken, 18.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Aletta Hoog, Alléén in ’t nestje, 1914.]

BRINKGREVE-WICHERINK, Tine. De zusjes Breesma. Illustr. Jos Rovers & Louis Raemaekers (band). (Ons genoegen. Serie B: Meisjesboeken, 15.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Joh. Been, Winteravond-vertellingen, 1913.]

BROUWER, W. Volharding bekroond. Louis Raemaekers (band). (Ons genoegen. Serie A: Jongensboeken.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Joh. Been, Winteravondvertellingen, 1913.]

CLÉMENT, Bertha. Koningin Roza. Vrij bewerkt [uit het Duits] door Henriëtte Blaauw. Met illustraties van Frans van Noorden, Louis Raemaekers & Jeannette Heyligers. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

KUIPER, A.C. Een Hollandsch meisje op een Engelsche kostschool. Geïllustreerd door Louis Raemaekers. 6e ed. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

KUYK, N.W.C. Toch naar zee. Illustr. Frans van Noorden & Louis Raemaekers (band). (In de vacantie. Serie A: Jongensboeken, 4.) 2e druk. Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Chris van Abkoude, Instituut Sparrenheide, 1914.]

VRIES, W.P. de. De Kapitein van Murat. Illustr. Jan Rinke & Louis Raemaekers (band). (In de vacantie. Serie A: Jongensboeken, 18.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Chris van Abkoude, Instituut Sparrenheide, 1914.]

ZIECK, R.E.J. Met de Friesche bende op reis. Illustr. A. Galema & Louis Raemaekers (band). (In de vacantie. Serie A: Jongensboeken, 16.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Chris van Abkoude, Instituut Sparrenheide, 1914.]

1921
BEEN, Joh.H. De zwerftochten van Kakkerlak. [Nieuwe uitgave in één band van De jongens de baas en Kakkerlak bij de padvinders). Met illustraties van Louis Raemaekers & Henri Christiaan Pieck. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

NAPEL, G. ten. Bosco. Illus. Netty Heyligers; omslag Louis Raemaekers. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

POLDERMANS, D.A. De katuil: een historisch verhaal uit den Tachtig-jarigen Oorlog. Illustr. Willem Hardenberg & Louis Raemaekers (band). (In de vacantie. Serie A: Jongensboeken.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Chris van Abkoude, Instituut Sparrenheide, 1914.]

De Tien Geboden in den strijd tegen de tuberculose. Leporello met tien sluitzegels, geïllustreerd door Louis Raemaekers. Uitgegeven door de Haarlemse Vereeniging ter Bestrijding der Tuberculose. Heruitgave van Onze plichten in den strijd tegen de tuberculose [1915]. [Haarlem]

1922
MARLOO, M. [Mabel Marlowe] & Saville J. LUMLEY. Winifred Avon. Bandill. Louis Raemaekers; ill. stofomslag van Netty Heyligers. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

FABER, J. Een rus te Delfzijl, of de laatste franschen in ons land. Illustr. W. Heskens & Louis Raemaekers. Amsterdam (Jacob van Campen).

RAPPARD, Henriëtte. Hetty. Geïllustreerd door O. Geerling, bandill. Louis Raemaekers. (Serie B. Meisjesboeken 14.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Aletta Hoog, Alléén in ’t nestje, 1914.]

1923
KRIENEN, Charles. De jolige duinpan. Illustr. D.A. Bueno de Mesquita & Louis Raemaekers. (In de vacantie. Serie A: Jongensboeken.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Chris van Abkoude, Instituut Sparrenheide, 1914.]

NAPEL, G. ten. Hollandsche Jaap. Illustr. Willem Hardenberg & Louis Raemaekers (band). (In de vacantie. Serie A: Jongensboeken.) Alkmaar (Gebr. Kluitman). [Zelfde bandillustratie als Chris van Abkoude, Instituut Sparrenheide, 1914.]

1924
GRUNWALD, Levy. Rooie Hein de Zeejutter. Teekeningen: L. Pinkhof en 1 tekening van Louis Raemaekers. Den Helder (Egner).

1926
NORT, Betsy (pseud. van B. de Heer). Vier nichtjes. Illustr. Toos Prins & Louis Raemaekers. (Ons genoegen. Serie B: Meisjesboeken.) 6e Druk. Alkmaar (Gebr. Kluitman).

Van Noord tot Zuid. Kalender-vloeiboek voor 1927. Aangeboden door de adverteerders. Illustraties van Louis Raemaekers. z.p.

1927
CASIMIR, R. Langs de lijnen van het leven. Geïllustreerd door Dr. Louis Raemaekers. 2e ed. Amsterdam (H.J.W. Becht).

EMMEN RIEDEL, W.R. & H.W.C. Bordewijk. Belastingvlucht en belasting op nationaliteit: het gewijzigde ontwerp de Geer. Met een voorwoord van H.W.C. Borderwijk; eenige teekeningen van Louis Raemaekers. ’s-Gravenhage (Belinfante).

GIRAN, Etienne. Le jardin plein de sources I. l’Evangile retrouvé. Band en illustraties van Louis Raemaekers. Paris (l’Edition du Monde Moderne).

RAEMAEKERS, Louis. Gezondheid is de grootste schat. Stripverhaal, uitgegeven door de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose. Amsterdam (Van Leer & Co).

RAEMAEKERS, L. En thans… neemt de auteur afscheid van de moderne fee. Gelegenheidsuitgave van dakpannenfabriek Comptoir Tuilier de Courtrai. Tekst en tekeningen van Raemaekers over productieproces. Brussel (Vromant & Compagnie).

RAEMAEKERS, Louis. Il était une fois… Histoire authentique et merveilleuse de Droogloods, d’une Fee et du Comptoir Tuilier de Courtrai. Racontée et enluminée par L. Raemaekers. Courtrai (Le Comptoir Tuilier de Courtrai).

1930
NYPELS, Charles. Programma van het liefdadigheidsconcert op Donderdag 8 Mei 1930 ten bate der slachtoffers van de watersnood in Zuid-Frankrijk. Omslagillustratie van Louis Raemaekers. [Maastricht].

1939
JONCKERS NIEBOER, J.H. (ed.). De Nederlandsche Spoorwegen in Caricatuur 1839-1939. Met spotprenten van o.a. Louis Raemaekers & Jo Spier. Utrecht (A.W. Bruna).

Boeken met illustraties van [Louis &] Robert Louis Raemaekers (R.Jr., RAM, RMKS of R.M.K.S.):

1935
CLINGE DOORENBOS. Flippie Flink. In 2 Delen. Illustraties R.Jr. [wellicht ook met illustraties van Louis Raemaekers.] Den Haag (Van Goor & Zonen) 1935/1936.

Les fleurs du Mâle. Illustrations de RAM. Brussel (Les Amis de la Chansons Estudiantine).

1938
Les fleurs du Mâle. Premier Supplément. Illustrations de RAM. Brussel (Les Amis de la Chansons Estudiantine).