Lessenserie

De lessenserie bestaande uit drie lessen heeft als doel het historisch besef van leerlingen te vergroten. De eerste les bestaat uit een nulmeting en het schetsen van een algemeen beeld van de Eerste Wereldoorlog. De tweede les bestaat uit het aanleren van het analyseren van spotprenten. De laatste les bestaat uit het oefenen van het analyseren van spotprenten en een eindmeting.

Het uitvoeren van de nul- en eindmeting is optioneel.

Lesmateriaal: