Toepassing: opdracht 1 t/m 4

De eerste vier opdrachten zijn bedoeld als oefening met de spotprentwijzer die je hier kunt vinden.

De vragen volgen deze wijzer voor het grootste gedeelte, met hier en daar een extra toelichting of hulp bij de vraag.