Opdracht 5: “Lusitania Amok”

Bij deze opdrachten wordt ervan uitgegaan dat je gewend bent met het gebruik van de spotprentwijzer (die elders op deze site staat aangegeven). De bedoeling is dat je de vragen, die bij de spotprenten horen, maakt met behulp van deze spotprentwijzer.

“Gott strafe England! Or I will do it myself.”

“Gott strafe England! Or I will do it myself.”

  • A: Zoek op internet naar informatie over de ‘onbeperkte duikbotenoorlog’. Beschrijf vervolgens kort je belangrijkste bevindingen.
  • B: Zoek op internet vervolgens ook naar informatie over de ‘RMS Lusitania’. Beschrijf ook hiervan vervolgens kort je belangrijkste bevindingen.

Bestudeer nu de spotprent “Lusitania Amok” goed en beantwoordt dan pas de volgende vragen. Beantwoordt eventueel eerst een aantal vragen uit de spotprentwijzer voor jezelf om een beter beeld te krijgen van de spotprent.

  • C: Welk land wordt hier uitgebeeld?
  • D: Waar kun je dit aan zien?
  • E: Waarom wordt dit land op deze manier afgebeeld?
  • F: Tik op internet de volgende tekst in “Gott strafe England”. Leg nu uit waarom Raemaekers deze tekst bij de spotprent gebruikt.

Voeg nu alle informatie die je hebt opgedaan bij de vorige vragen voor jezelf samen. Denk eerst goed na en beantwoordt dan pas de volgende twee vragen.

  • G: Stel je bent een Duitser in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Vind je de manier waarop het land wordt afgebeeld in deze spotprent terecht of onterecht? Ondersteun je antwoord met behulp van argumenten.
  • H: Stel je bent een inwoner uit Engeland in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Vind je de manier waarop het land wordt afgebeeld in deze spotprent terecht of onterecht? Ondersteun je antwoord met behulp van argum