Opdracht 6: The “Fallaba”

Bij deze opdrachten wordt ervan uitgegaan dat je gewend bent met het gebruik van de spotprentwijzer. De bedoeling is dat je de vragen, die bij de spotprenten horen, maakt met behulp van deze spotprentwijzer.

“We have better luck with passenger vessels than with warships, for they cannot shoot.”

“We have better luck with passenger vessels than with warships, for they cannot shoot.”

Gebruik de informatie die je hebt opgedaan bij Opdracht 5 voor het beantwoorden van de vragen.

  • A: Bestudeer de spotprent “The ‘Fallaba’ “ van Louis Raemaekers goed. Beantwoordt eventueel voor jezelf eerst een aantal vragen van de spotprentwijzer voordat je verdergaat met de volgende vragen.
  • B: Lees het artikel: The Fallaba Tragedy: Finding of Court of Inquiry (het artikel is in het Engels. Je kunt eventueel een woordenboek gebruiken). Is dit artikel niet goed te lezen, kijk dan hier.
  • C: Op welke gebeurtenis in de Eerste Wereldoorlog is deze spotprent een reactie?
  • D: Tegen welk land is deze spotprent gericht? Waarom?
  • E: “De spotprenten en het artikel geven een eenzijdig beeld van deze gebeurtenis”. Leg deze zin uit.
  • F: Wat zou een Duitse krant over deze gebeurtenis hebben geschreven? Schrijf een kort artikel van ongeveer 50 woorden (in het Nederlands) waarin je kort vermeld wat een Duitse krant over deze gebeurtenis zou kunnen hebben opgeschreven.