Opdracht 8: “Bluebeard’s chamber”

  • A: Bestudeer de spotprent “Bluebeard’s chamber”.

Opdracht 8-1

  • B: Lees nu het sprookje van Blauwbaard hier.
  • C: Leg uit hoe de titel van de spotprent in verhouding staat tot de tekening.
  • D: Analyseer nu de gehele spotprent door de stappen van de spotprentwijzer te volgen. Schrijf je antwoorden per stap kort op.
  • E: Beantwoordt ten slotte de volgende twee vragen:
  • F: Wat wil de tekenaar met deze spotprent duidelijk maken?
  • G: Ben je het eens met de mening van de tekenaar? Waarom wel of waarom niet?