Over Fontys Educatief

De Stichting Louis Raemaekers heeft de Fontys Lerarenopleiding Sittard benaderd om een educatief onderdeel aan hun project toe te voegen.

In het kader van het ontwikkelen van historisch besef bij leerlingen is ervoor gekozen om dit te koppelen aan het interpreteren van spotprenten.

Deze website vormt samen met een lessenserie en een les met een ‘samenwerkend leren methode’ het educatieve onderdeel van het project.

De opdrachten zijn gericht op de leerling van de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Aan de leerlingen wordt uitgelegd hoe zij spotprenten moeten bekijken en interpreteren. Hiermee hopen wij het historisch besef bij leerlingen te vergroten en de leerlingen voor te bereiden op geschiedenis in de bovenbouw, waar regelmatiger gebruik zal worden gemaakt van spotprenten.

Een verdere verantwoording vindt u hier.

Dit educatief programma is gemaakt in samenwerking met:

  • Hans Beckers
  • Bertiëlle Michielsen
  • Sanny Kerssemeeckers
  • Cheryl Verhaegen