Het boek

Ariane de Ranitz, Louis Raemaekers ‘met pen en potlood als wapen’: politiek tekenaar van wereldfaam in de Eerste Wereldoorlog

Het boek is nog beschikbaar in het Engels, klik hier.
Boekhandels: gelieve telefonisch contact op te nemen met Britt Nollé via 0475-354060.

Honderd jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit. Een oorlog waarin Nederland neutraal blijft, maar die ook weer niet geruisloos aan ons land voorbijgaat. De oorlogsprenten van Louis Raemaekers slaan in als een bom. Deze felle en dramatische prenten over het lot van onschuldige slachtoffers zijn in de loop van de vier jaar dat de oorlog duurt tot in de verste uithoeken van de wereld verspreid.

Ariane de Ranitz, de Raemaekers-expert bij uitstek, is de auteur van dit rijk geïllustreerde boek over de ‘meest bekende en invloedrijke Nederlands politiek tekenaar aller tijden’.

Dutch Cover Design

Groot formaat (24 x 36 cm) met linnen band, 280 pagina’s en meer dan 360 afbeeldingen. In dit boek is uniek beeldmateriaal samengebracht, een overzicht van Raemaekers’ werk met een centrale plaats voor zijn oorlogsprenten.

 

 

 

 


100 jaar 
na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) verscheen de prachtige uitgave over het leven en werk van Louis Raemaekers (1869-1956), schilder, illustrator en vooral politiek tekenaar. Zijn felle oorlogsprenten raakten de emoties in binnen- en buitenland en zorgden ervoor dat deze tekenaar uit een neutraal land gedurende enkele jaren pal in het internationale voetlicht stond.

In dit boek, gebaseerd op het proefschrift ‘Met een pen en een potlood als wapen’: Louis Raemaekers (1869-1956), schets van een politiek tekenaar van Ariane de Ranitz uit 1989, is gebruik gemaakt van bronmateriaal uit diverse archieven in binnen- en buitenland zoals dagboeken, briefwisselingen met enkele honderden correspondenten, toespraken en artikelen, gesigneerde menukaarten en krantenknipsels.

Het beeldmateriaal bestaat uit talrijke oorlogsprenten, foto’s en schetsen van het front, boekillustraties en kiekjes uit de privéverzameling van de familie, schilderijen, tekeningen en aquarellen.

In hoofdstuk 1 beschrijft de auteur de jeugd en achtergrond van de kunstenaar in Roermond en hoofdstuk 2 zijn opleiding en eerste werkkring in het onderwijs. Hoofdstuk 3 behandelt zijn eerste politieke prenten voor het Algemeen Handelsblad en de overstap naar De Telegraaf.

Hoofdstuk 4, 5, 6 en 7 vormen de kern van het boek, de jaren van de Eerste Wereldoorlog. Hoofdstuk 4 behandelt de eerste 18 maanden van de oorlog, waarin Raemaekers met zijn felle oorlogsprenten de Nederlandse neutraliteit in gevaar bracht; hoofdstuk 5 verhaalt over Raemaekers’ activiteiten in Londen en Parijs, terwijl zijn prenten de wereld veroveren; hoofdstuk 6 beschouwt Raemaekers’ rol in de geallieerde propaganda en hoofdstuk 7 zijn propagandareis naar Verenigde Staten.

Daarna volgt hoofdstuk 8 met het interbellum, een periode waarin de productiviteit van Raemaekers nog steeds groot was, maar zijn invloed afnam; gevolgd door hoofdstuk 9 over zijn verblijf tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten, zijn laatste jaren in Brussel en de terugkeer naar Nederland.

In het 10de hoofdstuk plaatst de auteur het werk van Louis Raemaekers in een (kunst)historisch kader en duidt zij zijn betekenis in de oorlogspropaganda nader.

Tot slot volgt een artikel van Liesbeth Ruitenberg over de periode dat Wilhelm II in Huis Doorn verbleef.

Tot slot volgt de verantwoording van het beeldmateriaal en het register. De bijlagen met de voetnoten, literatuurverwijzingen, lijst geraadpleegde bronnen en archieven, (verkoop)tentoonstellingen en onderscheidingen zijn alleen hier te raadplegen.

Dit unieke boek is gepresenteerd op 31 oktober 2014 in Huis Doorn.

De uitgave van dit boek is een initiatief van de Stichting Louis Raemaekers. 

Louis Raemaekers Boek Bestellen

Bezig met versturen