Comité van aanbeveling

Het is voor onze stichting van belang dat wij gesteund worden door bekende mensen die naast (bestuurlijke) ervaring, de bekendheid en betrouwbaarheid van de stichting kunnen vergroten door hun naam te verbinden aan de stichting. Het comité kan helpen door de stichting bij instanties, bedrijven of particulieren aan te bevelen.

Het comité bestaan uit :