Mr. R.J. (Rein Jan) Hoekstra

In Friesland geboren (1941) maar in Groningen opgegroeide jurist en topambtenaar. CDA-lid. Begon als advocaat in Rotterdam en werd daarna ambtenaar op Binnenlandse Zaken. Was als adjunct-secretaris en lid betrokken bij twee staatscommissies die zich met staatkundige vernieuwing bezighielden. Op Algemene Zaken adviseur van Den Uyl, Van Agt en Lubbers. Werd in 1994 lid van de Raad van State en bleef dat ruim tien jaar. Zat in 2006 de Nationale Conventie over bestuurlijke vernieuwing voor. Speelde in 2003 als informateur een belangrijke rol bij de vorming van het tweede kabinet-Balkenende. Bij de formatie van 2006/2007 speelde hij opnieuw een rol als informateur.

Loopbaan

 • Advocaat en procureur te Rotterdam, van 1965 tot 1970;
 • Ambtenaar stafafdeling Grondwetszaken, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1970 tot 1975;
 • Raadadviseur juridische zaken, ministerie van Algemene Zaken, van 1975 tot 1986;
 • Secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken, van 1 juli 1986 tot 1 juli 1994;
 • Lid Raad van State, van 1 juli 1994 tot 1 december 2011

Partijpolitieke functies

Voorzitter Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, van 15 juni 1999 tot november 2007.

Huidige nevenfuncties

 • lid curatorium “Rooseveltstudiecentrum” te Middelburg;
 • lid Curatorium Stichting “Perscentrum Nieuwspoort” ;
 • voorzitter Stichtingsbestuur Academie voor wetgeving;
 • voorzitter Hoofdcommissie van Overleg Koninklijke Hofhouding;
 • plaatsvervangend lid Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst, vanaf oktober 2005;
 • lid Raad van Toezicht “Mauritshuis”;
 • voorzitter Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen, vanaf 2008;
 • lid Raad van Toezicht Stichting Montesquieu, vanaf juli 2008;
 • voorzitter Raad van Toezicht RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie;
 • lid Adviesraad Rooseveldtstichting;
 • lid bestuur Huygensherdenking

Algemeen

Werd in 1994 genoemd als Commissaris van de Koningin in Zeeland en als secretaris-generaal van het ministerie van Justitie

Woonplaats
‘s-Gravenhage

Ridderorden

 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1991
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 5 juli 1994

Bron : https://www.parlement.com/id/vg09llymhqyq/r_j_rein_jan_hoekstra