Wim Kemp

Loco-burgemeester en wethouder Welzijn, Onderwijs, Cultuur en Wijkontwikkeling  van de Gemeente Roermond

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter Lokaal Educatieve Agenda (LEA) (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette (onbezoldigd)
 • Lid van de Algemene Ledenvergadering van de Euregio Rijn-Maas-Noord (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stuurgroep Wijkgericht Werken (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stuurgroep WOP Donderberg (onbezoldigd)
 • Lid van het bestuur Stichting Stadsbeiaard (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Westrom (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Kennisalliantie Noord- en Midden-Limburg  (onbezoldigd)
 • Participant Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg (VML)  (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur Westrom (onbezoldigd)
 • Lid Bestuur Stichting aan het Werk (Westrom)  (onbezoldigd)
 • Lid Bestuur Stichting Bevordering Werkgelegenheid (Westrom) (onbezoldigd)
 • Lid Bestuur Stichting Baanmobiel (Westrom) (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen van Westrom Holding B.V. (onbezoldigd)
 • Lid commissie business to business (B2B) Euregio Rijn-Maas-Noord  (onbezoldigd) 

Niet ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting Vrienden van het Nationaal Indië Monument (onbezoldigd)
 • Bestuurslid cultuur- en dialectvereniging Veldeke Krink Remunj (onbezoldigd)
 • Lid voetbalvereniging SVC (onbezoldigd)
 • Lid CV De Katers (onbezoldigd)
 • Zanggroep Op Good Gelök  (onbezoldigd)
 • Lid Comité van Aanbeveling Louis Raemaekers (onbezoldigd)