Stichting

Bestuur Stichting Louis Raemaekers
A.M. de Ranitz, voorzitter
Mr. H.J.J.M. van der Bruggen, secretaris
J.W. Hussem, penningmeester
Drs. J.M.W.Chr. Schatorjé, bestuurslid

De bestuursleden zijn in hun functie onbezoldigd.

BTW nr.: NL851605515BO1
KvK nr.: 55200087
RSIN.: 851605515

Adres:
p/a Jagerstraat 8
6042 KA Roermond
info@louisraemaekers.com

Doelstelling van Stichting Louis Raemaekers:

Het besteden van aandacht aan het werk van de uit Roermond afkomstige schilder en (politiek) tekenaar Louis Raemaekers.
De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:
a. het conserveren en periodiek voor publiek tonen van schilderijen, tekeningen en andere objecten, afkomstig uit de nalatenschap van Louis Raemaekers
b. het verzorgen van exposities, het uitgeven van boeken en het bevorderen van de aandacht in de ruimste zin des woords voor het werk van Louis Raemaekers.

Beleidsplan, activiteiten:
In 2014 is een boek over het leven en werk van Louis Raemaekers verschenen; er is een Nederlandse en een Engelse versie.
In 2014 opende twee tentoonstelling over het werk van Louis Raemaekers: in het Limburgs Museum in Venlo en het Cuypershuis in Roermond.


 

Portret Jan Sandberg

Jan Sandberg (1940-2019)

Op vrijdag 17 mei 2019 is de voorzitter van onze stichting Jan Sandberg, kleinzoon van Louis Raemaekers, overleden. Jan bereikte de leeftijd van 78 jaar. Vanaf de oprichting van onze stichting heeft hij op inspirerende wijze het voorzitterschap bekleed. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.