Stichting

Bestuur Stichting Louis Raemaekers
Mr. A.J. Sandberg, voorzitter
A.M. de Ranitz, vice-voorzitter
Mr. H.J.J.M. van der Bruggen, secretaris
J.W. Hussem, penningmeester
Drs. J.M.W.Chr. Schatorjé, bestuurslid

De bestuursleden zijn in hun functie onbezoldigd.

BTW nr.: NL851605515BO1
KvK nr.: 55200087
RSIN.: 851605515

Adres:
p/a Olympialaan 1
6042 JZ Roermond
info@louisraemaekers.com

Doelstelling van Stichting Louis Raemaekers:

Het besteden van aandacht aan het werk van de uit Roermond afkomstige schilder en (politiek) tekenaar Louis Raemaekers.
De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:
a. het conserveren en periodiek voor publiek tonen van schilderijen, tekeningen en andere objecten, afkomstig uit de nalatenschap van Louis Raemaekers
b. het verzorgen van exposities, het uitgeven van boeken en het bevorderen van de aandacht in de ruimste zin des woords voor het werk van Louis Raemaekers.

Beleidsplan, activiteiten:
In 2014 is een boek over het leven en werk van Louis Raemaekers verschenen; er is een Nederlandse en een Engelse versie.
In 2014 opende twee tentoonstelling over het werk van Louis Raemaekers: in het Limburgs Museum in Venlo en het Cuypershuis in Roermond.
De website louisraemaekers.com is nog in opbouw.